ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

EXHIBITION OF PAINTING COMBINATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε
  5. 1940
  6. 176-177
    • The famous painter Thomopoulos, emeritus associated member of the Academy of Athens, presented a painting of his which depicts a winty scene on mountain Chelmos.
    • Ο γνωστός ζωγράφος Θωμόπουλος Επ. πρόσεδρο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, παρουσιάζει πίνακά του που απεικονίζει χειμερινή σκηνή στο όρος Χελμός.