ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΛΗΜΑΝ

ABOUT THE PERSONALITY AND WORK OF ERICK SLEMAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε | Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1972
  6. 211-238
    • A speech was given for the hard life of Erick Sleman, his personality, Troy's and Mycenae's problem and the excavations that took place there. Then, an unpublished letter is published. The letter is written in the greek language and Sleman had posted it to the Professor Mr.Stefanos Koumanoudis.
    • Γίνεται ομιλία για την δύσκολη ζωή του Ερρίκου Σλήμαν, για το πρόβλημα της Τροίας και των Μυκηνών και τις ανασκαφές που έγιναν σ'αυτές και για την προσωπικότητά του. Στην συνέχεια δημοσιεύεται μια ανέκδοτη επιστολή, γραμμένη στα ελληνικά, την οποία είχε αποστείλει στον καθ.κ.Στέφανο Κουμανούδη.