ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1972
  6. 160-164
    • The Academician Mr.J.Theodorakopoulos presented the book of Messrs.Kriton Panigiris and Emmanouel Fragiskos with the title "Greek Letters". The book contains some extracts of texts of works of ancient greek writers, elements of grammar and syntax and a lot of exercises. The book is meant for the students of the First Class of the Secondary School.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ι.Θεοδωρακόπουλος παρουσιάζει το βιβλίο των Κρίτωνος Πανηγύρη και Εμμανουήλ Φραγκίσκου υπό τον τίτλο "Γράμματα Ελληνικά". Το βιβλίο περιέχει αποσπάσματα κειμένων από έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, στοιχεία γραμματικής και συντακτικού και πλήθος ασκήσεων και προορίζεται για τους μαθητές της Α' τάξεως του Γυμνασίου.