ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 60 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

FOR THE COMPLETION OF 60 YEARS SINCE ASIA'S MINOR DESTRUCTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 627-628
    • Introduction and presentation of the main speaker for the painful anniversaryof the sixty years since Asia's Minor destruction.
    • Εισαγωγή και παρουσίαση του κύριου ομιλητή για την θλιβερή επέτειο των εξήντα χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή.