ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

PRESENTATION OF PAINTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε
  5. 1942
  6. 28-30
    • The famous painter E.Thomopoulos presents the decorative four-side paintings of him, the "Four seasons" and "Beauties from the Corinthian gulf".
    • Ο ζωγράφος Ε.Θωμόπουλος παρουσιάζει δύο διακοσμητικά τετράπτυχα του ιδίου. "Οι τέσσερεις εποχές του έτους' και "Ομορφιές από τον Κορινθιακό".