ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

THE SUCCESSION OF THE PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1933
  6. 3-6
    • The Academy's President gave a speech during the Session for the Succession of the Presidency. Report on the activities of the year 1933.
    • Λόγος του τέως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών στην Συνεδρία για την διαδοχή της Προεδρίας. Απολογισμός δραστηριοτήτων έτους 1933.