ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1969

REPORT OF ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1969 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1969
  6. 173-194
    • Detailed report for the works, activities, publications, proclamations, prizes, etc. of the Academy of Athens for the year 1969.
    • Λεπτομερής αναφορά στα έργα, τις δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, βραβεία κλπ. της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1969.