Λόγος περί της δημοσιονομικής πολιτικής του κυβερνήτου : εκφωνηθείς εντολή της συγκλήτου εν τη μεγάλη αίθουση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 7 Φεβρουαρίου 1916

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51186
  4. GR-AtACAb10090374
  5. Ελληνικά
  6. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
  7. Εν Αθήναις: Ταρουσόπουλου, 1917
  8. 36