ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

PRESENTATION OF ALBUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε
  5. 1944
  6. 313-314
    • Two albums with 81 paintings-combinations were presented by the Academy's associated member Mr.E.Thomopoulos.
    • Κατάθεση δύο λευκωμάτων με 81 πίνακες-συνθέσεις από το πρόσεδρο μέλος της Ακαδημίας κ.Ε.Θωμόπουλο.