ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ ΕΛΛ.ΚΩΔΙΚΑ 280

THE MEDICAL WORK OF ROMANOS ACCORDING TO THE VATICAN GREEK CODEX 280 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1944
  6. 162-170
    • The present study is based on elements taken from the second study of Romanos which gathered from Vatican's library with the title : Romanos and Kuruklisious God's holy church and first-accuser's pf the Royal Hospice of Holy oil and Peridox. From the preface of Romano's work is indicated that he has added his experience to the theories of ancient Greeks physicians; theories that composed the main part of the work.
    • Πρόκειται για μελέτη η οποία αναφέρεται στο ιατρικό έργο του Ρωμανού κατά τον Βατικανό Ελληνικό κώδικα 280. Τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η μελέτη αποτελούν την δεύτερη μελέτη του Ρωμανού και βρέθηκε στην βιβλιοθήκη του Βατικανού με τον τίτλο :"Ρωμανού και Κουβουκλησίου της του Θεού αγίας εκκλησίας και πρωτομηνυτού του βασιλικού ξενώνος του Μυρελαίου και της Περιδόξου". Το έργο αυτό βασίζεται στην διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων θεραπευτών στων οποίων τις θεωρίες προσέθεσε ο Ρωμανός τις εμπειρίες του, σύμφωνα με σημειώσεις στον πρόλογο της εργασίας του.