ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΛΕΜΜΥΔΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΩΔΙΚΕΣ

THE MEDICAL WORKS OF NIKIFORO BLEMMIDIS ACCORDING THE EXISTED CODEXES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1944
  6. 56-75
    • This essay is refered to medical works of Nikiforo Blemmidis according the existed codexes.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται αναφορά στα ιατρικά έργα του Νικηφόρου Βλεμμύδου σύμφωνα με τους κώδικες που υπάρχουν.