ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΔΗ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE CORRESPONDING MEMBER Mr.ATHANASIOS THEOLOGIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1995
  6. 333-335
    • The report is referred to the personality and work of the corresponding member Mr.Athanasios Theologides,who is a Professor of the Medical School of Minessota's University, specialized in Oncology-Haematology.
    • Αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του αντεπιστέλλοντος μέλους κ.Αθανασίου Θεολογίδη, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Minnesota, ειδικευμένου στην Ογκολογία-Αιματολογία.