ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΟΛΛΙΟΥ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr.KONSTANTINOS GROLLIOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Κονομής, Νικόλαος (1922-) | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1995
  6. 124-126
    • The curriculum vitae and the scientific activity of the new Academician Mr.Grollios, are presented.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Κ.Γρόλλιου.