ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ-ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ)

GEORGE FOKAS-KOSMETATOS (SCIENTIFIC COMMEMORATION) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χαραμής, Ιωάννης (1904-1978)
  5. 1974
  6. σελίδες 162-168
    • Αναφορά στη ζωή και το έργο του Ακαδημαϊκού Γεωργίου Φωκά-Κοσμετάτου. Η τεράστια μόρφωσή του η οποία συνδυάζετο με θετικότητα στην εργασία του, η συγγραφική, η ερευνητική και διδακτική δράση του, τον ανέδειξαν σαν ένα από τους πολυτιμότερους εργάτες του πνεύματος της χώρας μας. Επισημαίνεται ότι με το μεγάλο και πολύπλευρο επιστημονικό του έργο πλούτισε την ελληνική ιατρική Βιβλιογραφία και οι εργασίες του έγιναν διεθνώς γνωστές.

    • Report on the life and the work of the Academician George Fokas-Kosmetatos. His enormous education which was combined with the pragmatism in his work, the author's work, the searching and didactic activities, made him known as one of the most precious intellectual labours of our country. It is underlined that with his big and multilateral scientific work the Greek medical bibliography became richer. His works were internationally known.