ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1974
  6. 48-51
    • The book of Messrs. D.K.Kalasountas and N.G.Bouras, classic philologists, entitled "Ancient Greek Letters', is presented. The book contains excerpts from texts of ancient writers, Grammar theory and syntax. The aforementioned is meant for the students of the second Class of High School. This work is turning-point in the teaching methods for the lesson for the Ancient Greek language in our country.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο των κυρίων Δ.Κ.Καλσούντα και Ν.Γ.Μπούρα κλασσικών φιλολόγων, υπό τον τίτλον "Αρχαία Ελληνικά Γράμματα", το οποίο περιέχει αποσπάσματα κειμένων από αρχαίους συγγραφείς, θεωρία Γραμματικής και Συντάξεως. Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές της Β' τάξεως του Γυμνασίου και πρόκειται για έργο που αποτελεί σταθμό στις μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη χώρα μας.