ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΚΙΠΗ

RECEPTION FOR THE NEW ACADEMICIAN Mr.SOTIRIOS SKIPIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1946
  6. 56-58
    • Speech given for the reception of the Academy's new full member Mr.Sotirios Skipis. Data regarding his work as well the reasons for his election are cited.
    • Ομιλία για την υποδοχή του νέου τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ.Σωτηρίου Σκίπη. Δίνονται πολλά στοιχεία για το έργο του και τους λόγους της εκλογής του.