ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΤΑΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACEDEMICIAN Mr.TASOS ATHANASIADIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαχίνης Απόστολος | Μπόνης Κων Γ
  5. 1987
  6. 480-484
    • Curriculum vitae and author's activity of the new Academician Mr.Tasos Athanasiadis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και συγγραφική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Τάσου Αθανασιάδη.