Ο ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ

THE METROPOLITE OF MONEMVASIA GREGORY SOTIRIANOS, THE VENERABLE FATHER AS THE FORERUNNER OF THE WAR IF INDIPENDENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1987
  6. 167-215
    • The War of Independence of 1821 is celebrated and in particular the fight of Monemvasia's Metropolite Gregory Sotirianos. His life is described as well his relations with Elias Doxas who came from Sparti. Furthermore, the content of his Epitaph Epigram is analyzed. Finally, the metre of the above mentioned, that is the elegiac couplet, is given as well the main text and some remarks are cited.
    • Εορτάζεται η Εθνεγερσία του 1821 και πιο συγκεκριμένα ο αγώνας του Μητροπολίτη Μονεμβασίας Γρηγορίου Σωτηριανού. Περιγράφεται η ζωή του αλλά και οι σχέσεις του με τον Ηλία Δόξα τον Σπαρτιάτη. Τέλος αναλύεται το περιεχόμενο του Επιτάφιου Επιγράμματος του, το μέτρο του, δηλ. το ελεγειακό δίστιχο, δίνεται το κυρίως κείμενο και γίνονται τέλος ορισμένες παρατηρήσεις.