ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΝΕΚΙΔΗ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr.GEORGE TENEKIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ | Βλάχος, Γεώργιος (1912-1996)
  5. 1987
  6. 87-92
    • Biographical elements and scientific activity of the new Academician Mr.George Tenekides.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Γεωργίου Τενεκίδη.