ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

PROCLAMATION OF PRIZES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1978
  6. 230-239
    • Proclamation of the prizes of the three classes of the Academy of Athens. The date that was fixed for the awarding was round the end of the year 1978.
    • Προκήρυξη βραβείων και των τριών τάξεων της Ακαδημίας Αθηνών με ημερομηνία απονομής το τέλος του έτους 1978.