Αποφθέγματα Παναρέτου Τράντα ιεροκήρυκος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 24028
  4. GR-AtACAb10079168
  5. Ελληνικά
  6. Τράντας, Πανάρετος
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπ. Αδελφών Γεράρδων, 1905
  8. 44