ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

ELEFTHERIOS VENIZELOS. 50 YEARS SINCE HIS DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1986
  6. 451-466
    • Report on the glorious amd stormy life of Eleftherios Venizelos, who was the most brilliant political man of the modern Greece. It is underlined that he was one of those heroes who cannot be confined in any political and social contents and in their heroic nature the disaster exists as well the tragic end that always sweeps so many others. The speech is corroborated with an 8-verse stanza that Palamas wrote the day of Venizelo's funeral in Crete.
    • Αναφορά στην ένδοξη και θυελλώδη ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου, του λαμπρότερου πολιτικού ανδρός της νεώτερης Ελάδας. Επισημαίνεται ότι υπήρξε ένας από τους ήρωες εκείνους που δεν χωρούν μέσα στα πολιτικά και κοινωνικά τους πλαίσια, και των οποίων η ίδια η ηρωική τους φύση έχει μέσα της την καταστροφή, το τραγικό τέλος που συμπαρασύρει πάντοτε και τόσους άλλους. Η ομιλία επισφραγίζεται με οκτάστιχο που έγραφε ο Παλαμάς την ημέρα που έγινε η κηδεία του Βενιζέλου στην Κρήτη.