ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN AGGELOS VLACHOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1986
  6. 79-81
    • Biographical elements and author's activity of the new academician Mr.Aggelos Vlachos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και συγγραφική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ.Αγγελου Βλάχου.