ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1986
  6. 24-28
    • The book of Anastasios Karanastasis with the title "The dictionary of the greek idioms of the Low Italy". The aforementioned book is the product of the writer's long-lasting staying at the greek-speaking areas of Low Italy .
    • Παρουσιάζεται το "Λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας" του Αναστάσιου Καραναστάση το οποίο είναι προϊόν παραμονής του συγγραφέα του, στις ελληνόφωνες περιοχές της Κάτω Ιταλίας για πολλά χρόνια.