ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1971
  6. 245-245
    • The book of Rigas Velestinlis "Selections of Physics" is presented.
    • Παρουσιάζεται επανέκδοση του βιβλίου του Ρήγα Βελεστινλή "Απάνθισμα Φυσικής".