ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 400 ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ON THE COMPLETION OF 400 YEARS SINCE THE NAVAL BATTLE OF NAFPACTOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1971
  6. 162-165
    • The participation and the role that Greece and Christianism played to the naval battle of Nafpactos, on the 7th of October 1571, is described. That battle was one of the most crucial naval clashes.
    • Περιγράφεται η συμμετοχή και ο ρόλος της Ελλάδος και του Χριστιανισμού, στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, την 7η Οκτωβρίου 1571, μιας απ' τις πλέον αποφασιστικές ναυτικές συγκρούσεις.