ΤΟ ΗΛΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

THE HELIOCENTRIC SYSTEM OF THE ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1971
  6. 65-84
    • The heliocentric system of the ancient Greeks is presented. Particularly, it is presented in the way that Anaximandros, Filolaos, Plato, Aristotles, Simplikios, Kikeron, Plutarch, Kopernikos and others had described it.
    • Παρουσιάζεται το ηλιοκεντρικό σύστημα των αρχαίων Ελλήνων και συγκεκριμένα κατά τον Αναξίμανδρο, τον Φιλόλαο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σιμπλίκιο, τον Κικέρωνα, τον Πλούταρχο, τον Κοπέρνικο κ.α.