Το νέον Σύνταγμα της Ελλάδος ως εψηφίσθη υπό της Β αναθεωρητικής Βουλής του 1911

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23992
  4. GR-AtACAb10078889
  5. Ελληνικά
  6. Βουλή των Ελλήνων
  7. Εν Αθήναις: Αναγνωστόπουλος & Πετράκος, 1915
  8. 32