Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

THE CONCEPT OF TRUTH IN RELIGION AND SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1996
  6. 459-476
    • The concepts and theories of the new physics upon the fundamental questions for the existence, cosmogony and the nature of the things of our world, are treated. Furthermore, the issues which regard the creation of the universe, the causality and and the prickly question of the relation between religion and science, are discussed too.
    • Γίνεται διαπραγμάτευση εννοιών και θεωριών της νέας φυσικής που αγγίζουν θεμελιώδη ερωτήματα για την ύπαρξη, την κοσμογονία και την φύση των πραγμάτων του κόσμου μας. Συζητείται το θέμα της δημιουργίας του σύμπαντος, της αιτιότητας και αιτιοκρατίας και τέλος το ακανθώδες θέμα της σχέσεως θρήσκειας και επιστήμης.