ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ MICHEL WOITRIN

OFFICIAL RECPTION OF CORRESPONDING MEMBER MICHEL WOITRIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Μη καθορισμένη
  4. Aubouin Jean | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1996
  6. 334-335
    • Biographical elements and the scientific work of the corresponding member Michel Woitrin.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονικό έργο του αντεπιστέλλοντος μέλους Michel Woitrin.