ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMY'S CORRESPONDING MEMBER, GRIGORIOS NIKOLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000) | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1994
  6. 231-233
    • Presentation of biographical elements and activities of the new corresponding member, Mr. Grigorios Nikolis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και δραστηριότητες του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Γρηγορίου Νικολή.