Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

THE LITERARY CRITICISM OF FOTIOS POLITIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαχίνης Απόστολος
  5. 1994
  6. 73-88
    • On the occasion of the completion of 60 years since the day that Fotios Politis passed away, is made a report on his contribution to the modern-greek letters and to the literary criticism. His work is analyzed, his personality is outlined and it is aimed the creation of one clear picture of his criticisms and evaluations as regards poets and literary men.
    • Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 60 ετών από τον θάνατο του Φώτου Πολίτη γίνεται αναφορά στην προσφορά του στα νεοελληνικά γράμματα και στη λογοτεχνική κριτική. Αναλύεται το έργο του, σκιαγραφείται η προσωπικότητα του και επιχειρείται μια σαφής εικόνα των κρίσεων και αξιολογήσεων του προς ποιητές και λογοτέχνες.