ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1973
  6. 111-113
    • Nine books, written by the Metropolite of Gortynia, Mr. Theofilos, are presented. The books deal with issues that regard the youth, the newly-wed, the parents, the elderly, the expatriated etc. Moreover, the "Little Greek/Japanese dictionary of the New Testament", is presented.The dictionary was written by Mr. Akira Oda, who was Japanese.
    • Παρουσιάζονται 9 βιβλία του μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Θεόφιλου τα οποία διαπραγματεύονται θέματα που αφορούν τους νέους, τους νεόνυμφους, τους γονείς, τους γέροντες, τους ξενιτεμένους κλπ. Επίσης παρουσιάζεται το μικρό ελληνοϊαπωνικό λεξικό της Καινής Διαθήκης που γράφτηκε από τον Ιάπωνα κ. Ακίρα Όντα