ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

PROGRESS IN THE CONFRONTATION OF VASCULAR DISEASES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσαπόγας, Ιωακείμ (Μάκης) (1926-2017)
  5. 1984
  6. 258-278
    • The spech is about the factors that contribute to the creation and the confrontation of vascular diseases while progress that occurred during the last 30 years in this direction is mentioned.
    • Η ομιλία αναφέρεται στους παράγοντες που συμβάλλουν στη γένεση της αθηροσκλήρωσης, στην αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων και στην πορόοδο που συντελέσθηκε τα τελευταία 30 χρόνια για την καταπολέμηση της ασθένειας.