ΓΝΗΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

GENUINE STUDIES OF THE ANCIENT GREEK AND LATIN LITERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Hadamard D
  5. 1929
  6. 469-471
    • Brief study, in which are mentioned the positions and aspects of famous intellectuals since renaisance like Leonardo da Vinci, Moliero, Pascal, towards the ancient greek and latin literature.
    • Σύντομη μελέτη στην οποία αναφέρονται οι θέσεις και οι απόψεις διασήμων διανοητών από την αναγέννηση και μετά, όπως του Λεονάρδο ντα Βίντσι, του Μολιέρου, του Πασκάλ, απέναντι στην αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία.