ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΛΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΙΑΤΣΕ

THE TWO BRONZE STATUES OF RIACE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1981
  6. 369-374
    • The purpose of this paper is to draw attention to the similarity of a small bronze roman statuette now at the Wadswotrth Atheneum in Hertford Connecticut, USA, which is a copy of a 5th century b.C. Greek original, with the two 5th b.C. century Greek bronze statues found 9 years ago in the sea of Riace and now exhibited at the museum of Reggio in Calabria. It is argued that the type of nune Athenean General, with spears, shield and helmet, which is the phototype of the bronze Hertford statuette, the Pericles statue (of which a roman bust exisxt) and certain representations on roman genus may be the Miltiades of the great Athenian votive offering set up at Delphi in c. 455 b.C. to celebrate the victory of Marathon, to which work of Phidias the Riace statues also probably belong.
    • Περιγράφονται τα δύο αρχαία ελληνικά χάλκινα αγάλματα που βρέθηκαν στο Ριάτσε της Ιταλίας. Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής είναι η συσχέτιση των δύο αυτών αγαλμάτων με ένα μικρό άγαλμα χαλκού των ρωμαϊκών χρόνων , που βρίσκεται στο μουσείο του Hartford της Πολιτείας Connecticut των ΗΠΑ. Σχέση ανάμεσα στο αγαλματίδιο αυτό και τα δύο αγάλματα του Ριάτσε ίναι ολοφάνερη και από τα δύο τελευταία πιθανότατα αρχίζει ο τύπος του γυμνού Αθηναίου στρατηγού με περικεφαλαία, δόρυ και ασπίδα, που βρίσκουμε στα νεώτερα μνημεία.