ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ

ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER STUDY IN THE AEGEAN DURING THE SUMMER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μεταξάς Δ Α | Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991) | Mantis H
  5. 1981
  6. 313-326
    • The atmospheric boundary layer in the Aegean Sea during summer is studied. For this purpose a series of observations with fethered balloons was made during 25-26 July 1979 from the harbor jetty at "paralia Kymis". The conclusion is that broad features of the boundary layer structure are similar to those observed at Heraclion.
    • Μελετάται το οριακό στρώμα της ατμόσφαιρας στο Αιγαίο κατά το θέρος. Για τη μελέτη των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών του οριακού στρώματος της ατμόσφαιρας πραγματοποιήθηκε σειρά μετρήσεων, με δέσμιο αερόστατο που έφερε ραδιοβολίδα, στις 25 και 26 Ιουλίου 1979 στην Παραλία Κύμης, Ελληνικό και Ηράκλειο Κρήτης. Η συνοπτική κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κατά τους θερινούς μήνες, οπότε έγιναν μετρήσεις οριακού στρώματος της ατμόσφαιρας, ήταν τυπική της συνοπτικής κατάστασης πνοής ετησίων ανέμων. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων οδηγούνται σε διάφορα συμπεράσματα, όπως ότι η γενική εικόνα τη δομής του οριακού στρώματος της ατμόσφαιρας, που παρατηρήθηκε στην περιοχή της Κύμης Ευβοίας, μοιάζει με την παρατηρούμενη στο Ηράκλειο Κρήτης.