ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

SEISMIC ELECTRIC CURRENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Alexopoulos Caesar | Νομικός Κ | Βαρώτσος Π | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1982
  6. 277-286
    • More than 400 earthquakes, where electric vibrations precede the main phase of the earthquake by a time spay from 30 sec to some minutes, are studied. The final conclusion is the unpolarization of the seismic focus area which produce electric geocurrents because of a gradual reclassification of the field of the elastic tensions.
    • Μελετώνται περισσότεροι από 400 σεισμοί, στους οποίους βρέθηκε ότι ο παλμός προηγείται του σεισμού από 30 sec εως μερικά πρώτα λεπτά. Ως εξήγηση του φαινομένου προτείνεται η παραγωγή ηλεκτρικών γεωρευμάτων λόγω αποπολώσεως στην περιοχή της εστίας κατά μία σχετικώς βραδεία ανακατανομή του πεδίου των ελαστικών τάσεων.