ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΠΑΧ (1685-1750) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΧΑΙΝΤΕΛ (1685-1759)

JOHAN SEBASTIAN BACH (1685-1750) GEORGE FREDERICK HENDEL (1685-1759) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Palantios Menelaos | Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1985
  6. 283-296
    • Commemoration in memorian of the two prominent musicians, Bach and Hendel. Their total contribution except of music is underlined, since they improved the notions of balance and harmony in place and time.
    • Αναφορά στη μνήμη και το έργο των δύο κορυφαίων μουσικών Μπαχ και Χαίντελ. Τονίζεται η προσφορά τους πέρα από τη μουσική, διότι μορφοποιήθηκαν προς χάρη τους, στο χώρο και το χρόνο, οι έννοιες της τάξης, της ευρυθμίας και της ισορροπίας στις οποίες βασίζεται η πρόοδος.