Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

ON THE CONTRIBUTION OF SELECTIVITY TO THE PREDICTION OF EARTHQUAKE EPICENTERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Μη καθορισμένη
  4. Alexopoulos Caesar | Λαζαρίδου Μ | Νομικός Κ | Βαρώτσος Π | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1986
  6. 127-128
    • Since 1981 it is known that seismic regions emit electric currents six to 115 hours before an earthquake (EQ). The study of a large number of such electric pulses resulted in the establishment of rules connecting their strength to the magnitude and the epicentral distance. The pulses registered at various stations decrease with increasing epicentral distance (r) according to a 1/r law and therefore a comparison of their relative strengths leads to the prediction of the epicenter with a reliability around 80%. In many cases, however, some of the measuring stations do not register any signal whatsoever although warranted from the magnitude of the impending EQ and the epicentral distance. The phenomenon was (improperly) labelled as the "directivity effect" a name that implicitly produces the impression that the currents are anisotropically emitted from the seismic area.
    • Από ετών ήταν γνωστό ότι πρόδρομα ηλεκτρικά σήματα δεν εμφανίζονται σε ορισμένους σταθμούς καταμετρήσεως. Αυτό είχε αποδοθεί εν μέρει σε ανισότροπο εκπομπή του ηλεκτρικού ρεύματος από την υποκεντρική περιοχή. Νεότερες παρατηρήσεις αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται περί φαινομένου κατευθυντικότητας αλλά περί δεκτικότητας της οποίας η εξήγηση δεν είναι ακόμα δυνατή