ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ G. L. VON MAURER (ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΝΤΗ)

INEDITED MEMOIRS OF G.L. VON MAURER, RELATING TO GREECE. (POSTHUMOUS WORK OF J. SONTIS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σόντης Ιωάννης | Trenck, Gisela von der
  5. 1984
  6. 186-193
    • This presentation referred to the pasthumous work of J. Sontis, containing the unedited Memoirs from Greece of G. L. von Maurer, member of the Bavarian Regency 1833-1834, written in Munich after 1835. The work of J. Sontis has been completed after his death in 1982, by Mrs G. von der Trenck.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο έργο του Ι. Σόντη ο οποίος στις 18 Μαρτίου 1982 πέθανε στο βήμα της Ακαδημίας από καρδιακή προσβολή. Πριν από πολλές δεκαετίες, ο Ι. Σόντης είχε πληροφορηθεί ότι στην Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, στο Μόναχο, είχαν κατατεθεί χειρόγραφα περιέχοντα απομνημονεύματα του G. L. von Maurer, του διασήμου αυτού μέλους της Βαυαρικής Αντιβασιλείας, απομνημονεύματα, τα οποία είχε συντάξει μετά την επιστροφή του από την Ελλάδα στο Μόναχο με την εντολή να δημοσιευθούν μόνο μετά το θάνατο του. Αναζήτησε έκτοτε επανειλλημένα ο Ι. Σόντης τα χειρόγραφα αυτά, χωρίς όμως επιτυχία μέχρι το 1962. Όμως, κατά το έτος αυτό, μετά από πολλές περιπέτειες, ανακάλυψε στην Κρατική Βιβλιοθήκη του Μονάχου τα αναζητούμενα χειρόγραφα, μεταξύ των οποίων και τα αναφερόμενα στην Ελλάδα, απομνημονεύματα του Γερμανού νομομαθούς. Στη συνέχεια παρήγγειλε φωτοαντίγραφα των απομνημονευμάτων αυτών, την ανάγνωση δε και μεταγραφή τους ανέθεσε στην κ. Gisela von der Trenck, Γερμανίδα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ο ίδιος δε άρχισε την μελέτη τους από το 1970, χωρίς όμως να προλάβει να συμπληρώσει τη όλη εργασία του μέχρι τον θάνατο του.