ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΑΛΔΕΫΔΩΝ

SENSITIVE REACTIONS OF ALDEYDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957)
  5. 1929
  6. 262-266
    • Aldeydes are compositions easy to oxidation and have in general vivid chemical action. Various reactions for the detection of aldeydes applied to various solutions of them have been cited.
    • Μελετώνται οι αλδεϋδες που είναι σώματα που εύκολα οξειδώνονται και έχουν γενικά ζωηρή χημική δράση. Αναφέρονται διάφορες αντιδράσεις ανίχνευσης των αλδεϋδών και παρατίθενται αποτελέσματα για διαφόρου αραιότητος διαλύματα και για διάφορες αλδεϋδες.