Ο ΠΑΤΡΩΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΠΛΟΥΣ ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΑΡΧΟΝΤΩΝ

PATROOS APOLLO AND THE DOUBLE OATH OF THE NINE DOMINANTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1929
  6. 175
    • The study concerns the oath of the nine dominants who according to Aristotle used to go to the market and vowed that they will govern rightly, according to the laws; then they used to go to the cave of Apollo Pythios for laying a wreath at it.
    • Μελέτη για τον διπλό όρκο των εννέα αρχόντων, οι οποίοι κατά τον Αριστοτέλη πήγαιναν στην αγορά ορκίζονταν ότι θα διοικήσουν δίκαια και σύμφωνα με τους νόμους και στη συνέχεια πήγαιναν στο σπήλαιο του Πυθίου Απόλλωνα για να αφιερώσουν στεφάνι.