ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΟΥ

ABOUT THE CALENDER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1929
  6. 88-91
    • The double meaning of the word "calender" as well as their etymologies, are referred
    • Μελετάται η διπλή σημασία της λέξης "μάγγανον" καθώς και η ετυμολογία τους