ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ

ADDICTION TO DRAGS AND POISSONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1929
  6. 215-222
    • Lecture of the newly elected academician Mr. G. Ioakimoglou about the addiction to drags and poissons.
    • Ομιλία του ακαδημαϊκού Γ. Ιωακείμογλου στη δεξίωση της Συνεδρίας της 31ης Οκτωβρίου 1929, με θέμα τον εθισμό στα φάρμακα και τα δηλητήρια.