ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ

CELEBRATION OF THE ANNIVERSARY OF THE EIGHTY YEARS OF G. HATZIDAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1929
  6. 44-50
    • Lecrure on the case of the anniversary of the eighty years of the academic George Hatzidakis
    • Λόγος του κ. Κωστή Παλαμά, που έγινε στη Συνεδρία της 28ης Φεβρουαρίου 1929, με σκοπό τον εορασμό των ογδοήκοντα ετών του ακαδημαϊκού Γ. Χατζηδάκι και αναφέρεται στο πλούσιο επιστημονικό του έργο.