ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

PHYSICIAN OVERSUPPLY IN GREECE: A MAJOR PUBLIC HEALTH PROBLEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010)
  5. 1996
  6. 248-253
    • There are more than 42.000 physicians in Greece in 1996. By the year 2005 it is prijected that there will be 1 physician for 180 inhabitants. It is postulated that unemployment of physicians and iatrogenic morbidity will create major social, ethical and financial problems in the near future, unless drastic measures are taken immediately. Tomorrow will be too late.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο πρόβλημα του ιατρικού πληθωρισμού στην Ελλάδα με βάση το πλήθος των γιατρών που ανέρχονται σε 42000 (έτος 1996). Πιστεύεται ότι μέχρι το έτος 2005 θα προστεθούν τόσοι νέοι γιατροί ώστε να αναλογεί ένας γιατρός σε κάθε 200 κατοίκους ή και λιγότερους. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η αύξηση της αναλογίας των γιατρών θα οδηγούσε ίσως σε έλλειψη της ανισοκατανομής των ιατρικών υπηρεσιών, αλλά δεν υπάρχει καμμιά ένδειξη γαι μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων με την αύξηση του αριθμού των γιατρών ή η διαμόρφωση εκούσιου ρεύματος γιατρών προς οικονομικά άγονες περιοχές.