Κριτικής του άδολου λογισμού μέρος πρώτον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16640
  4. GR-AtACAb10073833
  5. Ελληνικά
  6. Kant, Immanuel | Μαρκέτης, Γ. | Πάλλης, Αλέξανδρος Α.
  7. Αθήνα: Τυπογραφείο ″Εστία″ Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1904
  8. 68