Απολογία μητροπολίτου Μαρωνείας Γαβριήλ : φυλλάδιον β'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23492
  4. GR-AtACAb10078152
  5. Ελληνικά
  6. Γαβριήλ, μητροπολίτης Μαρωνείας
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. ″Αληθείας″, 1894
  8. 36