Οι ζακύνθιοι ευγενείς εν τη ιστορία : ιστορικαί σημειώσεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23486
  4. GR-AtACAb10078193
  5. Ελληνικά
  6. Δε Βιάζης, Σπυρίδων (1849-1927)
  7. Εν Ζακύνθω: Σ. Καψοκέφαλος, 1892
  8. 22